Algemene voorwaarden

1. De verkoper
Webwinkel Mebracelet.be is eigendom van Isabelle Segers met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Verheydenstraat 24, tel.: +32 489 33 38 34
Ondernemingsnummer: BTW BE 0819 679 494

2. Toepassing
Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto's op www.Mebracelet.be
Mebracelet levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mebracelet de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Mebracelet kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vastellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. Mebracelet is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via Mebracelet, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen
De prijzen vermeld op www.Mebracelet.be zijn in euro, inclusief BTW en exlusief transportkosten.
Mebracelet behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Mebracelet is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten
Transportkosten van pakjes binnen België werden door Mebracelet vastgesteld op 5,00 euro en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke bPost International tarieven. Past de bestelling in een envelop dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per post.
De transportkosten worden deels aangerekend aan de klant en deels door Mebracelet gedragen. 
Bestellingen vanaf 50 euro worden gratis verstuurd binnen België en voor Nederland bedragen de verzendkosten dan 6,50 euro. Cadeaubons worden gratis verstuurd binnen de Benelux.


6. Bestelling
Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Mebracelet op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling
De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • via een online betaling op deze site met Visa, Mastercard, American Express of Bancontact.
  • via een overschrijving op het Bnp Paribas-rekeningnummer van Mebracelet met vermelding van het bestelbonnummer, het rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon.
  • via een cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.

Indien Mebracelet na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gehouden wordt.

8. Levering
Het pakje wordt verstuurd nadat Mebracelet de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen. Enveloppen worden verstuurd met de gewone post, alle pakjes met Bpost binnen België en met Bpost International naar andere Europese landen.

9. Verzakingsrecht – retourneren
De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. Verzakingsrecht is niet van toepassing bij grote bestellingen vanaf 10 stuks.


10. Risico van verzending
Mebracelet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met bPost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie
Mebracelet biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.